ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ

Giá thị trường: Liên Hệ
Giá Khuyến Mãi: 5,000 VNĐ

Sản Phẩm: Linh Kiện Máy Tính

Ngày đăng: 4/24/2014 3:40:22 PM

Mức độ quan tâm: 2888

Reader  NHÍ  Mốc Khóa   5,000 1T
Reader  NHÍ Kingston   5,000 1T
Reader all in one RED  539   8,000 1T
Reader all in one – xoay   8,000 1T
Reader all in one – hình chiếc lá   9,000 1T
Reader all in one – Trong Suốt --   9,000 1T
Reader all in one – Trong Suốt dài --    9,000 1T
Reader all in one – MẪU MỚI  SIYO GOOD   20,000 3T
Reader all in one – HOA VĂN MÀU HỒNG- GOOD Mới có hàng  33,000 3T
Reader all in one – MẪU MỚI  SSK GOOD   110,000 3T

 


Tư vấn thêm về sản phẩm ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Sản phẩm mới

Bài viết kiến thức camera giám sát

Scroll